Pre správne osadenie zateplenia je veľmi dôležitý použitý kotevný materiál. Vďaka profesionálnemu software vám navrhneme nielen druh kotvy, ktorou izolant prichytíte na stenu, ale aj presné rozmiestnenie kotiev. Na požiadanie zabezpečíme odtrhové skúšky priamo na vašom dome, aby ste si boli 100% istý použitým kotevným materiálom.

Neoddeliteľnou súčasťou zateplenia sú aj pomocné profily – štartovacie lišty, rohové profily, okenné profily atď. Nami dodávané profily spĺňajú normu ETICS pre zatepľovacie materiály.

Naši partneri v oblasti kotevných materiálov

ejotbravollkoelner